De Sinterklaas commissie (kort gezegd Sintcie) is een van de oudste en eerste commissies die ooit is
opgezet binnen Tafelronde 156 Nunspeet.

De Sintcie is een jaarlijks terugkerende commissie waarbij leden van Tafelronde 156 Nunspeet de
daken opgaan als De Sint en zijn pieten.
Traditioneel bestaat de Sincie uit huisbezoeken. Hierbij gaat de Sint met 2 a 3 pieten bij de mensen
thuis langs. Deze bezoekjes duren gemiddeld 25 minuten en het gezin staat hierbij centraal.
Uiteraard staan de kinderen op 1, maar vaak wordt er ook wat tijd vrij gemaakt voor opa en- of oma
of vader en moeder.

Voorafgaand aan het bezoek word de Sintcie geïnformeerd over gebeurtenissen
of bijzondere momenten die dat afgelopen jaar hebben plaats gevonden. Op deze manier ontstaat er
een leuke en dynamische interactie tussen het team en het gezin. Huisbezoeken kunnen vanaf
november via de socials of de website van Tafelronde 156 Nunspeet geboekt worden. Afhankelijk
van hoe Sinterklaas valt (5 dec) gaat de Sintcie meestal 2 a 3 dagen op pad.

De laatste jaren breid de Sintcie haar activiteiten ook uit naar andere bezoeken. Zo worden er steeds
meer (grotere) bedrijven bezocht, die een Sinterklaasfeest verzorgen voor de kinderen van het
personeel. Daarnaast worden bezoeken geboekt door ondernemersverenigingen om bijvoorbeeld
een aantal uur in het centrum door te brengen en daarbij interactie te hebben met het winkelend
publiek.

In Corona tijd was het voor de commissie lastig om activiteiten te ontplooien. Er was namelijk niet of
nauwelijks contact mogelijk. Om toch zichtbaar te blijven en ervoor te zorgen dat er fundraise kon
plaats vinden is er gezocht naar creatieve oplossingen. Zo zijn er walk by raam bezoeken
georganiseerd en konden mensen een video boodschap door de Sint en zien Pieten laten opnemen.
Tot slot heeft de Sintcie in 2021 voor het eerst, een van, de officiële intochten mogen verzorgen van
de gemeente Nunspeet. Dit i.s.m. Nunspeet uit de Kunst. N.a.v deze prachtige opdracht is er ook
besloten flink te investeren in de garderobe van Sinterklaas om ook de komende jaren weer goed
voor de dag te komen.

De Sintcie brengt jaarlijks tussen de 1800 en 2600 euro op. Deze opbrengsten gaan in de fundraise
van Tafelronde 156 Nunspeet en worden besteed aan veelal lokale goede doelen of
maatschappelijke initiatieven.